Jdi na obsah Jdi na menu
 

Fotografie s kompletními texty

   Zde jsou fotografie stejné jako ve fotoalbu - s tím rozdílem, že tady jsou s kompletními texty, které se do fotoalba nevešly.

 

 

1.jpg

Vězňové při práci. "Nadčlověk"-esesák přihlíží, jak vězeňský přisluhovač-kápo pohání podvyživené vězně, kteří tlačí loru, vozík s kamením.

 

2.jpg

Vězeňské funkcionářky bývaly "přísné"...

 

   Žádný projev nedokáže vyjádřit lidské utrpení v Osvětimi. Stávalo se, že jsme po celé týdny vídali denně smutné průvody matek s dětmi, z nichž některé věděly nebo tušily - ale přece jen doufaly... My jsme vše věděli a jejich osud znali, ale museli jsme mlčet.

   Po osvobození jsme začali mluvit, vyprávět a psát. Lidé nás však nechtějí poslouchat, je to příliš smutné, nepříjemné...

   Esesákovy obrázky jsou věrohodné. Dokumentárně vyjadřují pravdu o fašistickém barbarství. Žalují více a průkazněji než všichni prokurátoři světa dohromady!

   Nechť pohled na tyto obrázky z Birkenau ještě více upevní odhodlání všech poctivých lidí v boji za světový mír!

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 

10.jpg

Vězňové se vracejí z práce.

 

11.jpg

Jedna ze čtyř budov krematorií v Birkenau s podzemními plynovými komorami.

 

12.jpg

Skupina žen a dětí pomalu pochoduje po silnici mezi tábory směrem ke krematoriu.

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 

16.jpg

Na rampě v Birkenau zbyly po příjezdu každého vlaku hory zavazadel. Členové Vyklizovacího oddílu Kanada je připravují k naložení na vozy, které odvezou kořist do zvláštního skladištního tábora (Effektenlager).

 

17.jpg

Členky Vyklizovacího oddílu Kanada třídí obsah zavazadel, rozdělují jednotlivé předměty do skupin. Přitom prohledávají součástky oděvů a jiné předměty, zda v nich nejsou ukryty valuty a drahé kovy.

 

18.jpg

Vozy přivezly z rampy esesáckou kořist z "boje" proti neozbrojeným mužům a bezbranným ženám s dětmi. Členové Vyklizovacího oddílu vyhazují zavazadla na hromady. Nezáleželo na tom, zda se něco zničilo, ačkoliv bylo přísně nařízeno zachránit co nejvíce z těchto hodnot pro nacisty.

 

19.jpg

Nakládání vytříděných předmětů na nákladní vozy. Celé vlaky plné nejrůznějších věcí byly odváženy podle příkazů z Berlína.

 

   Neznámému esesákovi vděčíme za dva další nesmírně cenné a historicky dokumentární obrázky. Se střechy vagonu zachycuje dramatickou chvíli, kterou jsme prožívali s velkým vzrušením v Birkenau mnohokrát: Přijel transport!

   Lidé z neznámé země vystupují z dobytčích vagonů dlouhého vlaku. Muži a ženy si nesou poslední zbytky osobního majetku na zádech a v rukou. Zcela vpředu se vyptává příchozí žena patrně na to, kam přijela, kde vlastně je, nebo se ptá na své příbuzné. Muž ve vězeňském pruhovaném obleku, člen Vyklizovacího oddílu Kanada, jí asi odpovídá, že je v Osvětimi-Birkenau, a táže se jí, odkud přijeli. V pozadí stojí nákladní vůz pro odvoz těch, kteří nemohou jít pěšky, nebo pro zavazadla. Za několik minut, až poslední vystoupí z vagonů, zazní rozkaz - odložit zavazadla. Muži a ženy nastoupí potom zvlášť k roztřídění, na práci nebo na smrt.

   Ženy půjdou na otrockou práci do ženského tábora, který je vidět na obrátku vlevo s esesáckou strážnicí u vchodu. (Dodnes je ještě zachována.) Vpravo vidíme plot z ostnatého drátu se strážní věží a baráky mužského tábora BII, cikánský tábor.

   Nejcennější na tomto obrázku je vzdálené pozadí. Nalevo, bezprostředně za ženským táborem, je zřetelně viditelné krematorium I a napravo, nedaleko za cikánským táborem BIIe vedle vysokých stromů, je budova s komínem - krematorium II.

   Stopy po svém zločinu zahlazovali nacisté velmi důkladně. Na podzim 1944 zbourali krematoria, aby je budovy plynových komor a krematorií nemohly usvědčit ze strašlivých zločinů. Jejich muž, patrně pouhý řadový esesák, nám zachoval tento ojedinělý dokument na věčnou paměť největšího fašistického zločinu a největšího zločinu v historii lidstva.

   Na další straně je pohled se střechy vagonu. Lidé se neradi a těžce loučí s posledním zbytkem svého osobního majetku. Po rozkazu - odložit zavazadla, po ujištění, že jim budou v táboře vrácena, je převazují, aby se jim nic neztratilo. Mladé a zdravé bezdětné ženy nebo ženy od dětí odloučené byly vybrány esesáky na otrockou práci v táboře, aby stejně za krátký čas zahynuly hladem, špínou a mučením při těžké práci.

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

 

24.jpg

Apel v ženském maďarském táboře v úseku BIIc. Ženy stály několik hodin na sčítacím apelu před kuchyňskou budovou.

 

25.jpg

Otrokyně nacismu, maďarské ženy, dohola ostříhané, oblečené v jednotném vězeňském úboru, nastupují na transport do továrny, která si je objednala. Jdou právě kolem strážnice, esesák je odpočítává, a aby jejich řady byly vyrovnané, drží se za ruce.

 

26.jpg

Ženy vytříděné na otrockou práci přicházejí po "úpravě" a otetování do nedokončeného "maďarského" tábora v úseku BIIe. (Maďarský transport v srpnu 1944.)

 

27.jpg

Nové mladé ženy a dívky z Maďarska, vybrané na práci, po prvé vcházejí do tábora BIIe. Jsou ostříhány a každá si nese pokrývku. V pozadí je kuchyň tohoto tábora, který tehdy, asi v červnu 1944, nebyl zdaleka ještě dobudován.

 

28.jpg

Skupina mužů z maďarského transportu (léto 1944) stojí v řadách a čeká na vytřídění. V popředí je muž, bývalý voják, který v transportu konal pořadatelskou službu.

 

29.jpg

Skupina starců a nemocných čeká na nákladní vůz, který je odveze do plynových komor.

 

30.jpg

Muži vybraní na otrockou práci v táborech.

 

31.jpg

Po několikadenní cestě otevřely se dobytčí vagony se zadrátovanými vzdušnými otvory. Lidé ze vzdálené země vystupují na rampě v Birkenau. Ženy s dětmi i nemluvňaty na rukou, muži, starci, všichni unaveni po dlouhé cestě, shledávají se s příslušníky svých rodin a úzkostlivě opatrují svoje zavazadla - jediný majetek z domova. Nevědí, kam přijeli, a většina z nich netuší, co je čeká.

 

32.jpg

Všichni vystoupili z vagonů. Esesáci za pomoci členů Vyklizovacího oddílu Kanada rozdělují nově příchozí na dvě skupiny - ženy s dětmi a muže. Stojí na rampě ve dvou řadách a seřazují se k třídění - selekci. Byli vyzváni, aby odložili svá příruční zavazadla s příslibem, že je v táboře dostanou zpět. Členové Vyklizovacího oddílu i esesáci kontrolují a odebírají ještě poslední zavazadla těm, kteří se zdráhají.

 

33.jpg

Skutečnost, že jim byla odebrána zavazadla, způsobila u mnohých prvou pochybnost. Zvláště starší ženy se nechtějí vzdát nejnutnějších předmětů denní potřeby. Děti se musely rozloučit se svými hračkami. Po dlouhé únavné cestě bez nejprimitivnějších hygienických možností, ve starostech o strádající děti byli mnozí z nich podrážděni, až zoufalí.

 

34.jpg

Seřazování k selekci bylo obtížné, zvláště pro zmatek způsobenými rozčilenými ženami s dětmi a rozloučením rodinných příslušníků. V popředí vidíme mladou matku s nemluvňaty a jiné děti, stařenku a dva esesáky jako pořadatele se čtyřmi vězni, příslušníky Vyklizovacího oddílu Kanada. Jeden z nich je ještě chlapec... Vpravo stojí esesák, který se patrně velmi dobře baví tím, že jeden z nově příchozích je bez kalhot a jedné boty, které pravděpodobně ztratil při vyhánění z vagonu.

 

35.jpg

Průběh selekce. Vlevo je řada mužů, vpravo jsou seřazeny ženy s dětmi. Jeden po druhém předstupují před esesáckého důstojníka-lékaře. Zatím co muži ještě čekají, ženy jsou právě tříděny. Jedna žena odchází vpravo jako práce schopná, nalevo odchází žena se svým chlapcem - jde na smrt.

 

36.jpg

Současná selekce mužů i žen. Dvě dívky odcházejí jako práce schopné. Před esesákem stojí starší muž, který ukazuje rukou a pravděpodobně žádá, aby mohl jít tam nalevo za svými rodinnými příslušníky do tábora. Esesák mu možná vyhověl... Poslal ho na smrt.

 

37.jpg

Esesákova několikavteřinová prohlídka, náhodný rozmar rozhoduje o tom, zda jeho ruka v rukavici ukáže vpravo nebo vlevo - na život nebo na smrt.

 

38.jpg

Pohled na selekci z druhé strany rampy. Většina obětí odchází po silnici (před strážnicí ženského tábora úseku BIa), kde se všichni seřazují, aby společně odešli do krematorií vzdálených asi 400 m. Ozbrojení esesáci si pomáhají holemi.

 

39.jpg

Celkový pohled na selekci žen s dětmi a mužů se střechy vagonu. V pozadí je hlavní strážní budova s věží, vpravo je ženský tábor BIb. Uprostřed, na silnici, jdou nákladní vozy připravené pro dopravu nemocných. Skupina esesáků i vězňové čekají na příchod vedoucího esesáka-lékaře.

 

40.jpg

Pochod vytříděných žen s dětmi, určených na smrt v plynových komorách krematorií. Odcházejí kolem esesácké strážnice u vchodu do ženských táborů dále po silnici směrem ke krematoriu I a II.

 

   Neznámý esesák si vyfotografoval různé typy a skupiny lidí, kteří byli vybráni na smrt. Tento obrázek i další dva si zařadil do alba, jednotlivé obrázky označil stručnými texty. Činil to snad v úmyslu, aby jednou, po vítězné hitlerovské válce, mohl si zavzpomínat, jak ve službách nacismu "bojoval" za nacistickou říši.

41.jpg

42.jpg

43.jpg

 

   Himmler a Hoess v Osvětimi v roce 1943.

   Oba zločinci se tváří velmi spokojeně. Jejich dílo se daří... Všechna čtyři krematoria v Birkenau jsou v provozu.

   O návštěvách z Berlína říká Hoess ve své vězeňské zpovědi roku 1946:

   "Himmler posílal občas příslušníky nacistické strany i esesáky do Osvětimi, aby se podívali na vyhlazování. Působilo to na ně silným dojmem. Někteří z nich, kteří předtím horlivě dokazovali nutnost vyhlazování, stáli zamlkle a tiše, když viděli ´konečné řešení židovské otázky´. Ptali se mne, jak se mohu já i moji lidé na to neustále dívat a jak to můžeme vydržet. Vždy jsem odpovídal, že rozkaz vůdcův je vykonáván s železnou důsledností, a proto všechny lidské city musí bát potlačeny."

44.jpg

 

45.jpg

Velitel osvětimských táborů vysvětluje jiným esesákům podrobnosti o výstavbě a organisaci vyhlazovacích táborů.

 

46.jpg

Skupina esesdozorkyň. Tyto dozorkyně byly dopadeny Angličany v Bergen-Belsenu; je mezi nimi několik esesdozorkyň z Birkenau.

 

47.jpg

Josef Kramer. Anglický voják vede v Bergen-Belsenu Josefa Kramera, bývalého velitele birkenauského tábora.

 

48.jpg

Zleva doprava: Rudolf Hoess, hlavní velitel všech osvětimských táborů, odsouzený roku 1947 ve Varšavě k trestu smrti. - Hans Aumeier, velitel hlavního tábora Osvětim I, odsouzený roku 1947 v Krakově k trestu smrti. - Fritz Buntrock, velitel českého rodinného tábora v Birkenau, odsouzený roku 1947 v Krakově k trestu smrti.

 

49.jpg

Jeden ze vzácných dokumentů činnosti vězeňského hnutí odporu v Birkenau. Polský politický vězeň, soudruh David Szmulewski, tajně vyfotografoval práci zvláštního oddílu v krematoriu č. IV. Snímek ukazuje pálení mrtvol v jámách v létě 1944, v době příchodu mnoha maďarských transportů. Původní snímek je v osvětimském museu. Fotografický přístroj opatřila skupina odporu a byl uschován v naší zámečnické dílně.

 

50.jpg

Pece krematoria buchenwaldského koncentračního tábora. V Birkenau byly podobné pece; byly však větší a bylo jich 46. Kromě toho byly v Birkenau páleny mrtvoly na hromadách v jamách.

 

51.jpg

Obrázek listu z esesákova alba s nápisy "Po vytřídění" a "Ještě práce schopní muži".

 

52.jpg

Další list z jeho "památníku" má označení "Ženy a děti již nevhodné k práci".

 

53.jpg

Ve zděném bloku při rozdílení jídla. Tak to vypadalo ve zděném bloku v ženském táboře. Ani zde nechyběly povzbuzující nápisy: "Čistota půl zdraví!" "Ticho v bloku!" A jaký vzduch tam byl, nelze nijak vylíčit.

 

54.jpg

Noční transport žen do plynu. Za noci nastupují ženy, vybrané do plynu, z bloku na nákladní auto. Řetěz jiných žen-vězeňkyň dává pozor, aby žádná nešťastnice neutekla. Esesman zapisuje čísla, esesdozorkyně se psem mu asistují.

 

55.jpg

Takovým způsobem ničily esesdozorkyně nově narozené děti.

 

56.jpg

Nejnižší stupeň mučení vězňů v táboře.

 

57.jpg

Pohled na úsek BII s jeho sedmi tábory. Tak bezútěšně vypadalo toto město otroků, zároveň hřbitov živých.

 

58.jpg

Dvojitý plot z ostnatého drátu nabitého elektrickým proudem v Osvětimi I.

 

59.jpg

Pohled do dřevěného bloku. Původně koňská stáj pro německé tažení v Africe - v Birkenau lidské obydlí. Číslicemi, které visely ze stropu, byl blok rozdělen na "světnice" - štuby. Uprostřed je topný kanál, vzadu komín, po stranách palandy se slamníky a přikrývkami. Na trámu je nápis: "Mluviti stříbro, mlčeti zlato." V bloku žilo až 500 lidí.

 

60.jpg

Na tříposchoďových palandách až po čtyřech na jedné pryčně žili, bydleli a spali vězňové.

 

61.jpg

Reprodukce fotografie dětí nalezených po osvobození roku 1945.

 

62.jpg

Vězňové z koncentračního tábora Osvětim. (Z dokumentů mimořádné státní komise.)

 

63.jpg

Žena z Birkenau. Jedna s tisíců, jak je našla v lednu 1945 Sovětská armáda.

 

64.jpg

Členové mezinárodní komise v čele s canterburským děkanem si ověřují u trosek osvětimského krematoria nacistické zločiny.

 

65.jpg

Zatykač na Otu Krause. "Podle výsledku zjištění státní policie ohrožuje svým chováním trvání a bezpečnost národa a státu, protože je naléhavě podezřelý z protistátních piklů a lze očekávat, že svobody zneužije k tomu, aby podstatně rušil klid a pořádek a pokrok zdárného vývoje v Protektorátě." (kopie ZDE)